• Beatrice Dillon & Keith Harrison – Ecstatic Material *Norwegian Premiere*

 • Norgespremiere
 • Norwegian Premiere
 • 06.03
 • 17:00–17:45
 • Lydgalleriet
  Østre Skostredet 3
 • 150,–/100,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Borealis slår seg igjen sammen med Lydgalleriet, og presenterer denne gangen Ecstatic Material skapt av musiker og produsent Beatrice Dillon og kunstner Keith Harrison. Romlig lyd kombineres med en klebrig og klissete masse, og blir til et unikt verk som er en fryd for både øyne, og ører! Stabler av generiske plastkasser settes sammen med bilhøytalere som fylles til randen av en flerfarget gugge, og får eksperimentelle lyder ført gjennom seg. Den klebrige massen endrer, og beveger på seg i møtet med lydkildene, og blir som en liten koreografert performance i seg selv.

Med bakgrunn i Keith Harrisons kjente arbeider med transformert råmateriale, og Beatrice Dillon sine rytmiske datakomposisjoner, bringer dette modelerkitt-pumpende høytalersysstemet og denne lydsammensmeltningen frem hverdagens eufori og alkymi i en fargerik drakt av elastisitet, forstyrrelser og reaksjoner.

Eller i Harrisons egne ord: “(Det er) et live-eksperiment der våre respektive systemer blir satt i bevegelse for å vri på lyd og materialer. Vi har en overordnet struktur, men har lagt inn rom for å kunne reagere på det nye som skjer hver kveld, etter hvert som vi kommer lenger ut i turneen og vi akkumulerer mer materiale.”
Beatrice legger til: “Jeg ønsker å skape en form for fysisk og taktil tilstedeværelse gjennom lyd, som dulter borti og søler på Keith sine skulpturer. Jeg blir giret av den rotete fysikaliteten ved dette prosjektet, det å utforske ulike størrelsesforhold og romlige muligheter, og å møte utfordringene hvert lokale presenterer.”

Foto: Dom Moore

Joining forces with Lydgalleriet once more, Ecstatic Material combines spatial sound and viscous, sticky, substances, in a unique work that is both visual and sonic, created by musician and producer Beatrice Dillon and artist Keith Harrison. Stacks of generic plastic packing crates fused with car speaker cones are filled with multicoloured gloop that moves and changes as experimental sound is fed through, creating a constantly evolving choreographed performance landscape.

Drawing upon Keith Harrison’s renowned art practice transforming raw materials and Beatrice Dillon’s rhythmic computer music compositions, this jointly developed palette of playdoh pumping sound system and sound synthesis summons the euphoric and alchemical aspects of the everyday in a mingled sensory suite of elasticity, interference and reaction.

Or as Harrison defines it: “a live experiment in which our respective systems are set in motion, bending sound and material. We have an overall structure but have factored in a capacity to react to what’s happening each night and change as the tour progresses and material accumulates.”
Beatrice remarks: “I’m interested in creating a sense of a physical, tactile presence through sound, one that bumps into and spills over into Keith’s sculptures. I’m excited by the messy physicality of this project, exploring different scale and spatial opportunities and responding to the different constraints of each site.”

Photo: Dom Moore

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet.
Kuratert av Jennifer Lucy Allan og Al Cameron.

Presented in collaboration with Lydgalleriet.
Curated and produced by Jennifer Lucy Allan and Al Cameron.

Bestilt av OUTLANDS, og støttet av Arts Council England og Esmée Fairbairn Foundation.

Commissioned by OUTLANDS and supported by Arts Council England and Esmée Fairbairn Foundation

 • Musikk – Beatrice Dillon

  Installasjon – Keith Harrison
 • Music – Beatrice Dillon

  Installation – Keith Harrison
 • Tweet This   Share this on Facebook