• F*Choir – I’m not Dancing, I’m Fighting

 • 08.03
 • 16:00–17:00
 • KODE 2
  Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen, Norway
 • 150,–/100,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Gjennom blandingen høy synging, politisk medley og perkussiv, sosial aktivisme, har det London-baserte koret F*Choir plassert seg selv i den noe ukomfortable posisjonen mellom kormusikk og punkerock; utvidet vokalteknikk og EDM. F*Choir er et kollektivt prosjekt, ledet av performance-kunstneren og slagverker Jenny Moore. Det har blitt et sted hvor man kan møtes med sin stemme, og sin kropp. De bruker aldri konvensjonelle noter, deler ikke opp stemmer etter kjønn eller har prøvesynging, men finner hele sine egne notasjonssystemer for å kunne fremføre Moore sine energiske arrangementer av alt fra Meredith Monk til Tirzah og Micachu.
Målet er å utøve en flerdimensjonell feminisme, og gi rom for at alle kan bli hørt uten å anta noe om kjønn, opphav eller seksualitet. Koret er feminisme i praksis og allsang brukes som en slags magi, som også gir rom for at medlemmene kan diskutere sine politiske uenigheter ansikt til ansikt mellom øktene. De tar over det store, flotte gallerirommet i KODE2 – forvent en eksplosjon av stemmer og fysisk energi!

Through the heady collision of loud singing, political mash-ups and percussive social activism, F*Choir is a London based choir that sits uncomfortably between choral music and punk rock; expanded vocal techniques and EDM. Led by performance artist and drummer Jenny Moore, F*Choir is a collective endeavour that has become a place to gather in body and voice. They don’t use traditional sheet music and gendered voice parts or auditions, but instead have devised other ways to notate and perform Moore’s high energy arrangements of everything from Meredith Monk to Tirzah and Micachu. Their aim is to practice intersectional feminism, providing space for all voices to be heard without assuming anyone’s gender, origin or sexuality. Using the choir as a form of feminist practice and communal singing as a type of magic, they discuss their often contradicting politics face to face at rehearsals. Taking over the cavernous space of KODE 2, expect an explosion of vocal and physical energy!

Presentert i samarbeid med KODE.

Presented in collaboration with KODE.

 • Kor – F*Choir

  Dirigent – Jenny Moore
 • Kor – F*Choir

  Dirigent – Jenny Moore
 • Tweet This   Share this on Facebook