• Knut Vaage & BIT20 Ensemble – Hybrid spetakkel

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 07.03
 • 20:00–21:00
 • Studio Bergen
  Nøstegaten 119
 • 250,–/200,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Menneskehetens forhold til teknologi utvikler seg i et forrykende tempo, og vekker en slags skrekkblandet fryd i oss. Kommer maskinene til å fri oss fra jobbens lenker eller vil de erstatte oss fullstendig – og dermed utslette menneskeheten? Gir teknologiske nyvinninger oss friheten til å kommunisere mer åpent eller gjør det oss til slaver av en overvåkningsstat? I sitt nye prosjekt, Hybrid spetakkel, utforsker komponist Knut Vaage disse motstridende følelsene gjennom å be BIT20 Ensemble om å leke seg med en blanding av akustiske og elektroniske lyder. Ensemblet består av klassiske musikere som vanligvis spiller akustisk. I Hybrid spetakkel vil de få små og vanligvis uhørte lyder fra sine instrumenter forsterket gjennom kraftig elektronisk programmering. Andre vil få små transducere – apparater som omformer en type energi til en annen – som vil omgjøre ulike gjenstander til lydskapende objekter. På toppen av denne elektroakustiske lydverdenen legger Knut Vaage og hans team lys, laser og video, som bygger opp en musikalsk og visuell opplevelse i flere lag – en kreativ loop der et element gir liv til et annet. Hybrid spetakkel setter spørsmålstegn ved hvordan kommunikasjonen mellom oss endrer seg når teknologien preger mer og mer av våre liv. Verket bruker den mellommenneskelige kommunikasjonen som ligger til grunn for all musikkskaping til å belyse hvordan vi alle kan endre, og tilpasse oss nye hybridlignende miljøer i en fremtid preget av avansert teknologi.

Bilde: “Utopolis #9”, Silje Heggren, 2018, acrylic on canvas.

Humanity’s ever evolving relationship with technology comes with equal parts optimism, equal parts dread. Will the rise of the machines release us from the burden of work or remove the need for humanity? Does new technology enable freer and more open communication or just make us slaves to a surveillance state? For his new piece Hybrid Spectacle, Knut Vaage explores these tensions through asking the musicians of BIT20 Ensemble to play with a hybrid of acoustic and electronic sounds. Classical musicians who normally play acoustically will have the small, unheard sounds of their instruments enhanced through powerful electronic processing. Others will be given small transducers – vibrational speakers that create oscillations – to transform various materials into sounding objects. On top of this acoustic-electronic sound world Knut Vaage and his team merges light, laser and video to build a multilayered interconnected experience, a creative loop where one element feeds another. This Hybrid Spectacle uses the human to human dialogue that is at the heart of collective music making to question how communication shifts as technology becomes more prevalent, and in a techno-future, how we can all change and adapt to new hybrid environments.

Picture: “Utopolis #9”, Silje Heggren, 2018, acrylic on canvas.

Presentert i samarbeid med BIT20 Ensemble.

Presented in collaboration with BIT20 Ensemble.

Bestillingsverket er støttet av Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Morten Eide Pedersens minnefond, Bergen senter for elektronisk kunst, Avgarde og BIT20 Ensemble.

Commission supported by Arts Council Norway, The Audio and Visual Fund, Norwegian Artistic Research Programme, Morten Eide Pedersens minnefond, Bergen Centre for Electronic Art, Avgarde and BIT20 Ensemble.

 • Komponist – Knut Vaage
  Cello – John Ehde
  BIT20 Ensemble
  Dirigent – Trond Madsen
  Transducer- og elektronikkutvikling – John Hegre
  Lyddesign, programmering – Thorolf Thuestad
  Visuell iscenesetting – Birk Nygaard
 • Composer – Knut Vaage
  Cello – John Ehde
  BIT20 Ensemble
  Conductor – Trond Madsen
  Transducer- and electronic development – John Hegre
  Sound design, programming – Thorolf Thuestad
  Visual staging – Birk Nygaard
 • 19.30–20.00 Før-snakk!
  Før konserten blir det samtale om verket i Studio Bergen.
 • 19.30–20.00 Pre-talk!
  Before the concert there will be a conversation about the work.
 • Tweet This   Share this on Facebook