• Sun & Sea

 • *Norgespremiere på vinneren av Gulløven på den 58. Veneziabiennalen*
 • *Norwegian Premiere for the Winner of the Golden Lion at the 58th Venice Biennale*
 • 08.03
 • 11:00–16:00
 • UiB Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)
  Møllendalsveien 61
 • 150,–/100,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Sun & Sea – en operaforestilling av Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė og Lina Lapelytė – er en hyperaktuell, vakker og rørende fremførelse som krysser grensene mellom musikk, teater og visuell kunst. Ryktet har gått verden rundt siden den vant den prestisjetunge Gulløven under Veneziabiennalen i 2019. Sun & Sea ble kalt et av årets beste kunstverk i Kunstkritikk, og New York Times kommenterte at det var “årets showstopper, som med sitt dyptfølte økologiske engasjement, også bærer på en ustoppelig glede.”

Det foregår på en sandstrand, innendørs, sett ovenfra for publikum. På selve stranden finner vi familier, folk som soler seg, hunder, barn. Noen spiller kort, noen leser, noen smører seg med solkrem. Ut fra lydene som finnes på denne stranden, stiger det frem et vell av sanger; hverdagssanger, sanger om bekymring og kjedsomhet, sanger om ingenting. Gjennom disse sangene deler badegjestene sine tanker. Etter hvert som det blir mange av dem, gir dagligdagse småhendelser mer og mer plass til en dypere og mer grunnleggende bekymring rundt verdensomspennende, antropogene klimaendringer.

Utgangspunktet – en overfylt badestrand på sommeren – gir assosiasjoner til latskap og letthet. I denne konteksten, blir budskapet servert: En økende krisesituasjon utspiller seg behagelig og motstandsløst – som en enkel poplåt, på verdens aller siste dag. Som publikummer er det å oppleve dette scenarioet utvikle seg, sett fra fugleperspektiv, en gåsehud-fremkallende opplevelse. Det vi ser på er oss selv, som dagdrømmer oss gjennom klimakrisen.

Samarbeidet mellom Borealis og komponist Lina Lapelytė startet i 2015 med verket Candy Shop – The Circus, den gang da Sun & Sea bare var en idé. Siden den gang har Borealis gledet seg til å vise frem dette store nye verket som nå er blitt til virkelighet, og som siden premieren i Venezia har fanget oppmerksomheten til tusener, og vunnet et stort antall priser. Med fremføringer to dager på Borealis blir dette første gang verket vises siden Veneziabiennalen, og markerer starten på en turné som tar Sun & Sea til noen av de mest spennende kunst- og kulturarenaene i verden.

Foto: Andrej Vasilenko

Sun & Sea – an opera-performance by Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė is an urgent, beautiful and moving performance that crosses the boundaries between music, theatre and visual art. Acclaimed across the globe since it won the prestigious Golden Lion at the 2019 Venice Biennale, it has been heralded as one of the best artworks of the year by Kunstkritikk, and the New York Times, “This year’s showstopper, whose deep ecological engagement comes with irrepressible joy”.

The work is a beach, built indoors and viewed from above by its audience. Upon the beach are families, sunbathers, dogs, children; playing cards, reading books, putting on sun tan lotion. From within the soundworld of this beach rises a chorus of songs: everyday songs, songs of worry and of boredom, songs of almost nothing. These songs are stories, where the singing sunbathers unfold their thoughts. As these multiply, everyday micro-events slowly give rise to broader, more distributed anxieties on a planetary-scale, anthropogenic climate change.

The setting – a crowded beach in summer – paints an image of laziness and lightness. In this context, the message follows suit: contemporary crises unfold easily, softly – like a pop song on the very last day on Earth. As an audience member, watching this scene unfold from a celestial height, the effect is chilling. We watch ourselves daydreaming through the climate crisis.

Since working with Lina Lapelytė in 2015 for the premiere of Candy Shop – The Circus, when Sun & Sea was just an idea, Borealis has been excited to present this major new work that has captured the imagination of thousands since it premiered in Venice, and won countless awards. Over two days the Borealis performance marks the first performance of the work since Venice, and the beginning of Sun & Sea touring some of the most exciting arts and culture spaces across the globe.

Photo: Andrej Vasilenko

Presentert i samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Presented in collaboration with University of Bergen, Faculty for Fine Art, Music and Design.

Sun & Sea (Marina), Venice, 2019 er bestilt av Rasa Antanaviciute.
Sun & Sea (Marina), Venice, 2019 er støttet av Litauens kulturråd; Kulturdepartementet i Litauen; Laurenz Foundation, Basel og Vilnius kommune.

Produsert av Neon Realism, co-produsert av Akademie Schloss Solitude; Goethe-Institut; JCDecaux; Münchner Kammerspiele; National Gallery of Art, Vilnius; Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts; Staatsschauspiel Dresden; The Momentary, Arkansas.

Sun & Sea, Bergen 2020 er støttet av Bergen kommune; Nordisk kulturkontakt; Nordisk kulturfond og AbbVie.

Takk til Naboen,

Sun & Sea (Marina), Venice, 2019, commissioned by Rasa Antanaviciute.
Sun & Sea (Marina), Venice, 2019, funded by Lithuanian Council for Culture; Ministry of Culture of the Republic of Lithuania; Laurenz Foundation, Basel; Vilnius City Municipality.

Founding Producers: Neon Realism
Co-Producers: Akademie Schloss Solitude; Goethe-Institut; JCDecaux; Münchner Kammerspiele; National Gallery of Art, Vilnius; Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts; Staatsschauspiel Dresden; The Momentary, Arkansas.

Sun & Sea, Bergen 2020, supported by City of Bergen; Nordic Culture Point; The Nordic Culture Fund and AbbVie.

Thanks to Naboen.

 • Konseptutvikling – Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė & Lina Lapelytė


  Librettist – Vaiva Grainytė

  Regissør og scenograf – Rugilė Barzdžiukaitė

  Komponist og musikalsk leder – Lina Lapelytė

  Kurator – Lucia Pietroiusti

  Fremført av:
  Svetlana Bagdonaitė, Eglė Paškevičienė, Marco Cisco, Lucas Lopes Pereira, Artūras Miknaitis, Vytautas Pastarnokas, Kalliopi Petrou, Nabila Dandara Vieira Santos, Ieva Skorubskaitė, Elisabeth Holmer, Yates Norton, Saulė Dovydėnaitė, Auksė Dovydėnaitė, Jonas Statkevičius, Vincentas Korba, Jeronimas Petraitis, Juozas Petraitis, Pranas Petraitis, Salomėja Petronytė.

  Live soundtrack – Salomėja Petronytė
  Lydtekniker – Tautvydas Navikas
  Turnéleder, scenemester – Erika Urbelevič
 • Concept and development – Rugilė Barzdžiukaitė , Vaiva Grainytė & Lina Lapelytė

  Librettist – Vaiva Grainytė

  Director and Set Designer – Rugilė Barzdžiukaitė

  Composer and Music Director – Lina Lapelytė

  Curator – Lucia Pietroiusti

  Performed by:
  Svetlana Bagdonaitė, Eglė Paškevičienė, Marco Cisco, Lucas Lopes Pereira, Artūras Miknaitis, Vytautas Pastarnokas, Kalliopi Petrou, Nabila Dandara Vieira Santos, Ieva Skorubskaitė, Elisabeth Holmer, Yates Norton, Saulė Dovydėnaitė, Auksė Dovydėnaitė, Jonas Statkevičius, Vincentas Korba, Jeronimas Petraitis, Juozas Petraitis, Pranas Petraitis, Salomėja Petronytė.

  Live soundtrack – Salomėja Petronytė
  Sound Engineer – Tautvydas Navikas
  Tour Coordinator, Stage Manager – Erika Urbelevič
 • Sun & Sea fremføres kontinuerlig i tidsrommet 11–16.
  Billetten din vil gi deg tilgang til forestillingsrommet fra et gitt tidspunkt. Etter du er kommet inn kan du bli så lenge du vil.

  Kafe Munch er åpen for kaffe og lett servering.
 • Sun & Sea will be performed continuosly from 11–16.
  Your ticket will give you access to the performance space from a set time. After you've entered you are free to stay as long as you want.

  Kafe Munch will be open for coffee or a snack.
 • Tweet This   Share this on Facebook