• Elaine Mitchener – SWEET TOOTH

 • Norgespremiere
 • Norwegian Premiere
 • 06.03
 • 19:00–20:00
 • Bergen Internasjonale Kultursenter, Fensal
  Kong Oscars gate 15
 • 200,–/150,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

“De vil huske at vi ble solgt, ikke at vi var sterke. De vil huske at vi ble kjøpt, ikke at vi var modige.” – William Prescott, 1937 (tidligere slave).

SWEET TOOTH er et dypt personlig prosjekt av vokalist Elaine Mitchener. Prosjektet handler ikke bare om historien til de mange afrikanerne som ble solgt som slaver, men om et viktig kapittel i historien til Europa, og verden – og den fremtredende rollen mørkhudede har spilt i den.
“Mitt opphav er fra afrikanske slaver, solgt av afrikanere til britiske handelsmenn for å gjøre Storbritannia velstående gjennom slavehandelen.", sier Elaine.

I SWEET TOOTH tar hun for seg sin personlige historie, samtidig som hun ser på det større bildet – den fortidde historien om Europas deltagelse i det blodige salget og transporteringen av folk fra det afrikanske kontinent. I over 100 år var også nordmenn deltaktig i denne historien ved å bemanne slavefort langs den afrikanske kysten, seile skipene som transporterte slavene til De karibiske øyer, i tillegg til å tranportere produktene av slavearbeidet tilbake til Europa. Handelsmannen Jørgen Thormøhlen – som etter sin levetid fikk den bergenske bydelen Møhlenpris oppkalt etter seg – sendte sitt skip Cornelia til Vest-Afrika, og leide en koloni på de karibiske øyer for å gjøre profitt på slavehandelen og sukkerplantasjene.

SWEET TOOTH er et kryssdisiplinært musikkteaterstykke som bruker tekst, improvisasjon og bevegelse til å iscenesette et dramatisk møte med den brutale sannheten om slaveriet. Stykket henter frem historiene fra arkivet om den britiske sukkerindustrien, og belyser samtidig denne historiens ekko som kan høres inn i vår samtid. Elaine står sammen med en trio av anerkjente musikere fra impro og jazz-miljøet på scenen, og blåser liv i en tekst som baserer seg på grundige historiske undersøkelser – fra en tradisjonell jamaicansk plantasjesang og en religiøs salme tilhørende den afro-jamaicanske religionen Kumina transkribert på Jamaica på 1950-tallet, til en liste med navn som ble påtvunget de afrikanske slavene funnet i inventarlisten og dagbøkene til plantasjeeieren Simon Taylor, på Jamaica i 1813.

Foto: Brian Roberts

“They will remember that we were sold, but not that we were strong. They will remember that we were bought but not that we were brave.” – William Prescott, 1937 (former slave).

SWEET TOOTH is a deeply personal project by vocal artist Elaine Mitchener not only about Black history but an important chapter in European and world history and the pivotal role Black people have played in it.
“My ancestry includes enslaved Africans, sold by Africans to British traders to make Britain ‘great’ through the slave trade of sugar on plantations in the Caribbean” Elaine says.

Staging the work outside of the UK for the first time, Mitchener addresses her own personal history, but also a broader, and rarely discussed European participation in the bloody sale and transport of peoples from the African continent. For over 100 years, Norwegians could be found staffing slave forts on the African coast, sailing the slave ships that transported enslaved people to the Carribean, as well as transporting the products of slave labour back to Europe. Here in Bergen, Jørgen Thormøhlen, the trader who would give his name to the city district of Møhlenpris, sent his own ship Cornelia to West Africa, and leased a colony in the Caribbean to profit from the slave trade and sugar plantations.

A cross-disciplinary music theatre piece, SWEET TOOTH uses text, improvisation and movement to stage a dramatic engagement with the brutal realities of slavery, as revealed by historical records of the British sugar industry and to illuminate its contemporary echoes. Elaine is joined onstage by a trio of acclaimed musicians from the improv and jazz worlds to bring to life a text that draws on deep historical research – from a traditional Jamaican plantation chant to a Kumina invocation song transcribed in Jamaica in the 1950s, to a list of names forced upon enslaved Africans taken from the inventory of plantation owner Simon Taylor and his diaries, in Jamaica in 1813.

Photo: Brian Roberts


SWEET TOOTH er støttet av Arts Council England. Bestilt av Bluecoat i samarbeid med the Stuart Hall Foundation, London og The International Slavery Museum med støtte fra PRSF Open Fund, Edge Hill University, Centre 151 og St George’s Bloomsbury.

SWEET TOOTH is supported by Arts Council England. Commissioned by Bluecoat in partnership with the Stuart Hall Foundation, London and The International Slavery Museum with further support from PRSF Open Fund, Edge Hill University, Centre 151 and St George’s Bloomsbury.

 • Konsept, regi og komposisjon – Elaine Mitchener
  Bevegelsesregi – Dam Van Huynh
  Historisk konsulent – Christer Petley
  Lys – Patricia Rolden Polo
 • Concept, direction and composition – Elaine Mitchener
  Movement direction – Dam Van Huynh
  Historical consultant – Christer Petley
  Lighting – Patricia Rolden Polo
 • Stemme, bevegelse – Elaine Mitchener
  Akkordeon, stemme, fiolin – Sylvia Hallett
  Trommer, perkusjon– Mark Sanders
  Saksofoner, perkusjon – Jason Yarde


 • Voice, movement – Elaine Mitchener
  Accordion, voice, violin – Sylvia Hallett
  Drums, percussion – Mark Sanders
  Saxophones, percussion – Jason Yarde


 • Tweet This   Share this on Facebook