• Tine Grieg Viig & Volve Vokal – @voluspáproject *verdenspremiere*

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 04.03
 • 21:00–21:45
 • KODE 2
  Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen, Norway
 • 200,–/150,–
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Tine Grieg Viig og Volve Vokal sitt @voluspáproject plasserer seg et sted mellom norrøn mytologi og #MeToo-avsløringene, og skaper et rom for å reflektere rundt hva og hvordan vi lærer, fra nåtiden og fortiden.

Verket henter sitt navn fra det første diktet i Den eldre Edda, Voluspá, der en spåkvinne, en volve, beskriver sine profetier for verden. Volven er en myteomspunnet kvinneskikkelse som kunne se fortid, nåtid og fremtid, hvor vår verden ender og gjenoppstår – en frigjørende stemme, som løfter blikket vårt ut av hverdagslivets tåke.

I 2017 spredte #MeToo-kampanjen seg over hele verden, og minnet alle på den skjulte, om enn ikke ukjente ukulturen i vårt samfunn. Denne bølgen ble i første omgang bragt fram gjennom historiene til ulike kvinner, og deres negative erfaringer med ubalanserte maktforhold av ulik karakter. Omsider har våre øyne blitt åpnet for det mylderet av forhold der den ene parten utøver makt over den andre.

Denne avdekkingen av de underliggende maktstrukturene, og ubalansen i dem, skapte en kløft, som er der vi befinner oss i dag. @voluspáproject undersøker denne kløften gjennom performance og sang, der stemmene til Volve Vokal går på leting etter svaret på hvordan vi kan lære av det vi nå vet.

Foto: Øivind-Harald Bolstad

In the gap between Norse mythology and the power of the #MeToo revelations, Bergen based composer Tine Grieg Viig’s and Volve Vokal’s @voluspáproject asks us to think again about what and how we learn, from the present and the past.

The piece takes its name from an ancient Norse text, the Voluspá which describes the prophecies of the volve – fabled women who could see the past, the present and the future where the world ends and resurrects – an emancipatory voice, lifting our eyes from the fog of our everyday lives.

Spreading rapidly across the world in 2017, the #MeToo campaign uncovered a hidden, but not unknown, culture of inequality. The wave was initially carried forward through the stories of women who had experienced, in different ways and contexts, an imbalance of power. Eventually, our eyes have been opened to see a plethora of relations where one part exploits a given power over the other.

This unveiling of the mechanisms of how power imbalances come to be, created a rupture where we find ourselves today. The @voluspáproject seeks to explore this breach, and through a performative vocal approach, and the voices of Volve Vokal, delves into how we can learn from what we now know.

Photo: Øivind-Harald Bolstad

Presentert i samarbeid med Volve Vokal og KODE.

Presented in collaboration with Volve Vokal and KODE.

 • Komponist –  Tine Grieg Viig

  Kor – Volve Vokal

  Dirigent –  Thea Meidell Sjule
 • Composer – Tine Grieg Viig

  Choir – Volve Vokal

  Conductor –  Thea Meidell Sjule
 • Tweet This   Share this on Facebook