• Adelita Husni-Bey – Maktspill
    31. januar–22. mars
    Bergen Kunsthall

Utstillingsåpning:
Fredag 31. jan, 20:00, gratis

Åpningstider:
Tirsdag – søndag 11:00–17:00
Torsdag 11:00–20:00

Omvisninger:
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Barnefamilier
Tor 30. jan 18:00 Medlemmer

Gratis inngang på Bergens Kunsthalls utstillinger med gyldig festivalbillett.

Søndag 8. mars, 13.00, Bergen Kunsthall:
Samtale: Adelita Husni-Bey om radikale utdanningsmodeller

<a href=”https://www.borealisfestival.no/2020/shows/samtale-adelita-husni-bey-om-radikale-utdanningsmodeller/”>Samtale: Adelita Husni-Bey om radikale utdanningsmodeller</a>

Maktspill er både en installasjon og en workshop. En sentral del av utstillingen er en film fra 2015, Agency, som presenterer et 3-dagers intensivt rollespill med studenter fra Manara videregående skole i Roma. Elevene gjenskaper noen av de antatte rollene i et demokrati: politikere, journalister, arbeidere, aktivister og finansfolk. Gjennom et sett med regler spiller deltakerne ut og endrer maktforholdet mellom gruppene, skaper koalisjoner og forhandler om deres innvirkning og avhengighet. Agency stiller det avgjørende og ambivalente spørsmålet: hvordan er evnen til å gjennomføre endring i samfunnet sammenvevd med makt? I løpet av utstillingsperioden vil visningsrommet bli brukt som et arbeidssted og klasserom for en ny utgave av rollespillet med ungdom fra Bergen. Foto-backdrops fungerer både som skjerm for filmvisningen og kulisser for workshopen, som vil legge igjen spor etter arbeidsprosessen i løpet av utstillingen.

Italia og Norge som to ulike kontekster, og tiden som har gått siden den første workshopen, spiller en viktig rolle i utstillingen. På en måte forutså prosjektet i Roma utviklingstrekk som er karakteristiske for nyliberalismen. Deltakerne i Agency forutså veksten til de populistiske bevegelsene og effekten av innstrammingspolitikken i sin refleksjon over hvordan makt deles og tas. Men enda viktigere: hvordan denne makten kan omfordeles. Den nye utgaven i Bergen tar utgangspunkt i sin egen spesifikke lokale kontekst, gjennom innledende sesjoner med lokale eksperter og bruk av nyhetsoppslag fra norsk politikk. Vil maktdynamikken bli spilt annerledes ut i forbindelse med en nordisk velferdsstat? Hva har endret seg de siste fem årene hvor vi har sett en dramatisk utvikling i bruken av media, også i politikken? I installasjonen inviteres publikum til å følge denne prosessen og spekulere selv. Hva kommer til å endres for å lage nye scenarier for kommende generasjoner? Hva er resultatet av den nyliberale omstruktureringen av fellesskapsopplevelsen?

Adelita Husni-Bey (f. 1985, Milano, Italia) bor og arbeider I Italia og New York. Hun representerte Italia på Venezia-biennalen i 2017 med en video forankret i anti-ekstraktivisme.

Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall.

Foto: Foto: AGENCY, 2014, stillbilder fra HD video, 27”.
Utvikling av rammeverk for workshop og filmredigering: Adelita Husni-Bey,
med deltagelse fra studenter ved Manara videregående skole, Roma.
Gjengitt med tillatelse fra Galleria Leveronica

Tweet This   Share this on Facebook