Andrea Lissoni

Andrea Lissoni, PhD, er seniorkurator innenfor internasjonal filmkunst ved Tate Modern, London. Hans forrige stilling var som kurator ved Hangar Bicocca i Milano, han er en av grunnleggerne av det uavhengige kunstnernettverket Xing, og den internasjonale festivalen Netmage i Bologna. Ved Tate Modern har han lansert et årlig kinoprogram, som er en utstilling som utvikler seg i løpet av året. Han var med å kuratere det visuelle og live-programmet ved åpningen av Blavatnik-bygningen i 2016 og den utvidede utstillingen Joan Jonas (2018). Han er en av kuratorene av Biennale de l'Image en Mouvement, The Sound of Screens imploding, Genève, 2018.

Foto: Ekua King

Andrea Lissoni, PhD, is Senior Curator, International Art (Film) at Tate Modern, London. Formerly curator at Hangar Bicocca Milan and the co-founder of the independent artistic network Xing and the international festival Netmage in Bologna. At Tate Modern he launched a yearly Cinema Programme conceived as an exhibition unfolding throughout the year, he co-curated the display and the live programme at the opening of the Blavatnik Building in 2016 and the expanded exhibition Joan Jonas (2018). He is also co-curator of the Biennale de l’Image en Mouvement, The Sound of Screens imploding, Genève, 2018.

Photo: Ekua King

08.03 – 13:00
Samtale: Las Libretas
08.03 – 13:00
Talk: Las Libretas
Tweet This   Share this on Facebook