Andrea Spreafico

Andrea Spreafico er en teaterregissør bosatt i Bergen, og har en bakgrunn som historiker, filosof og visuell kunstner. Han studerte filosofi ved Universitetene i Bologna og Reims og har en doktorgrad derfra i etikk og estetikk og en mastergrad i kunst i offentlige rom fra Nürnberg.
Sammen med Caroline Eckly grunnla han i 2011 teaterproduksjonselskapet Spreafico Eckly. Selskapet produserer forestillinger, og blander sammen ulike kunstutrykk. Formatet de arbeider med utvikler seg utifra verkets tema, og er ikke bestemt på forhånd, men er en konsekvens av den kreative prosessen. Det gjelder også samarbeidspartnere og forestillingsrom – som må gi publikum muligheten til å komme nær verket. Tidligere forestillinger av Spreafico Eckly er Catholic 1991, At the End of the Fork, What a classic is and how it performs in (our) time og Vive la Phrance.

Andrea Spreafico is a performance director based in Bergen with a background as an historian, philosopher and visual artist. He studied Philosophy at the Universities of Bologna and Reims and has a PhD in Ethics and Aesthetics and a Masters Degree in Art and Public Space from Nürnberg. In 2011 he formed the theater production company Spreafico Eckly together with Caroline Eckly. Spreafico Eckly produces performances, using and mixing various forms of expression. The format of their work develops from within the work's topic, it is not decided in advance but is a consequence of the creative process. So is the choice of their collaborators and of the performance space, that has to allow a proximity of the audience to the piece. Their latest works are Catholic 1991, At the End of the Fork, What a classic is and how it performs in (our) time and Vive la Phrance.

10.03 – 15:00
We have to dress gorgeously #1
10.03 – 17:00
We have to dress gorgeously #2
10.03 – 15:00
We have to dress gorgeously #1
10.03 – 17:00
We have to dress gorgeously #2
Tweet This   Share this on Facebook