Antti Sakari Saario

Antti Sakari Saario er en finsk produsent, lydkunstner og en prisbelønnet postakousmatisk komponist, basert i Cornwall, hvor han er direktør ved musikkakademiet og teaterkunst, Falmouth University. Saario sin praksis fokuserer på faste mediakomposisjoner og erfaringsbaserte, kritiske og performative applikasjoner i tverrfaglige, samarbeidende og multimediale sammenhenger.
Hans komposisjoner har blitt utført på over 200 konserter, danseopptredener, festivaler og installasjoner i blant annet England, Spania, Italia, Danmark, Norge, Canada, Tyskland, Portugal, Mexico, Argentina og Brasil, og har blitt kringkastet over hele verden.

Foto: D. Ferrett

Antti Sakari Saario is a Finnish producer, sound-artist and an award winning post-acousmatic composer, based in Cornwall (UK) where he is the Head of Music at the Academy of Music and Theatre Arts, Falmouth University. Antti’s praxis focuses on fixed media composition and its experiential, critical and performative application in interdisciplinary, collaborative and multi-media contexts. Antti’s compositions have been performed in over 200 concerts, dance performances, festivals and installations in England, Spain, Italy, Denmark, Norway, Canada, Germany, Portugal, Mexico, Argentina and Brazil amongst other countries, and have been broadcasted worldwide.

Photo: D. Ferrett

09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
Tweet This   Share this on Facebook