Cara Tolmie

Cara Tolmie jobber i krysningspunktet mellom musikk, film og scenekunst. Hun bruker kroppen og stemmen for å få tilgang på de poetiske og politske egenskapene til det musikalske språket.
Cara samarbeider regelmessig med Paul Abbott under navnet ULAPAARC, hun jobber også i firspann med Will Holder, Paul Abbott og Seymour Wright, er med i vokalgruppen DRANG og jobber med forskningsprosjektet Gender of Sound med Susanna Jablonski. Hun er for øyeblikket doktorgradsstipendiat innen Kritisk lydpraksis, ved Konstfack i Stockholm.

Foto: Gethin Wyn Jones

Cara Tolmie works from within the intersections of performance, music and moving image. She utilises her body and voice to access the political and poetic capabilities of musical language. She collaborates regularly as ULAPAARC with Paul Abbott, as a quartet with Will Holder, Paul Abbott and Seymour Wright, on collective vocal group DRANG and on artistic research project Gender of Sound with Susanna Jablonski. She is currently a doctoral candidate in Critical Sonic Practice at Konstfack, University of Arts, Crafts and Design in Stockholm.

Photo: Gethin Wyn Jones

09.03 – 12:00
Cara Tolmie & Stine Janvin
09.03 – 12:00
Cara Tolmie & Stine Janvin
Tweet This   Share this on Facebook