Colin Self

Colin Self er en kunstner og komponist fra USA, bosatt i Berlin. Han bruker musikk og performance som et verktøy for å skape trøbbel og flytte grensene for hvordan vi oppfatter ting. Han har en rik portefølje som inneholder alt fra boy band, til drag ensemblet Chez Deep, til Holly Herndon A/V Trio som turnerte med Radiohead i 2016. Colin har også skrevet operetten The Fool (Elation V) med Raul De Nieves – en av kunstnerne under Whitney Biennalen i 2017. I tillegg til alle disse prosjektene driver han Xhoir – vokal workshops for fellessang og lytting. Colin slapp i 2018 albumet Siblings (Elation VI) som er hans andre plate, og første prosjekt med det Booklyn-baserte plateselskapet RVNG Intl.

Foto: Johnathan Grassi

Colin Self is an artist and composer from the Pacific Northwest and based in Berlin, Germany. He creates music, performances, and environments as devices for making trouble and altering boundaries of perception. His portfolio of projects spans a DIS Magazine boy band and a drag ensemble Chez Deep to the Holly Herndon A/V Trio that toured with Radiohead in 2016. Self co-wrote the operetta, The Fool (Elation V) , with Whitney Biennial 2017 artist, Raul De Nieves. In addition to these special happenings, Self runs Xhoir: non-utilitarian vocal workshops for group singing and listening. Siblings (Elation VI) is Self’s second record release and his first project with RVNG Intl.

Photo: Johnathan Grassi

08.03 21:00
Sounding Bodies
09.03 – 13:00
Samtale: Sounding Bodies
08.03 21:00
Sounding Bodies
09.03 – 13:00
Talk: Sounding Bodies
Tweet This   Share this on Facebook