Daniel Slåttnes & Sara Rönnbäck

Daniel Slåttnes (f. 1986) er utdannet med master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014). Avgangsprosjektet “Meditasjoner over form” er et arkiv som tok for seg strategier for å skulpturere med underbevisste valg. Siden 2015 har han utforsket plantebevissthet i et samarbeid med en stueplante. Vegetal Connections (2018) på Atelier Nord ANX kretset rundt biosignalene til tre stueplanter fra hans atelier. De fire siste årene har han også jobbet med ideen om materialbevissthet i samarbeid med Sara Rönnbäck gjennom prosjektet “Samtale mellom kropper”.

Sara Rönnbäck (f.1988) har en master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2015.) Hun jobber med performative skulpturer hvor møtet mellom kropper, tid og rom er sentralt. I 2017 stilte hun ut Ephemeral Situations på NoPlace i Oslo. Arbeidet har senere blitt stilt ut på Østlandsutstillingen på Vestfossen og Cosmoscow International Art Fair i Moskva, begge i 2018. Sammen med Daniel Slåttnes har hun utviklet arbeidet Samtale Mellom Kropper som har blitt utstilt i forskjellige versjoner både i Norge og i utlandet siden 2015.

Daniel Slåttnes (b. 1986) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2014. His graduation project ‘Meditations over form’ is an archive which applied various strategies for creating sculpture through the subconscious. Since 2015 he’s explored the consciousness of plants in collaboration with a houseplant. Vegetal Connections at Atelier Nord ANX, Oslo (2018) revolved around the biosignals of three plants from his studio. The last four years he has also explored the consciousness of materials in collaboration with Sara Rönnbäck through the project ‘Conversation Between Bodies’.

Sara Rönnbäck (b. 1988) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2015. She works with performative sculptures where the meeting between body, time and space is central. In 2017, she exhibited the project ‘Ephemeral Situations’ at NoPlace, Oslo. The works have since been shown at Østlandsutstillingen in Vestfossen and Cosmoscow International Art Fair in Moscow, both in 2018. Together with Daniel Slåttnes she has developed the work ‘Conversation Between Bodies’, which has been exhibited in different versions both within Norway and abroad since 2015.

09.03 – 18:00
Finissage: Daniel Slåttnes &
Sara Rönnbäck – Conversation
Between Bodies #11
09.03 – 18:00
Finissage: Daniel Slåttnes &
Sara Rönnbäck – Conversation
Between Bodies #11
Tweet This   Share this on Facebook