Eric Namour

Fransk-libanesiske Eric Namour, født 1976, er en uavhengig musikkurator og produsent bosatt i Mexico City. Han jobbet med [no.signal] og Sottovoce i London i 8 år, og dro i 2010 til Mexico der han startet elnicho – en konsertserie og festival for eksperiementell musikk. Han interesserer seg for å formidle og spre eventyrlysten og ny musikk til et bredt og mangfoldig publikum. Dette gjør han først og fremst ved å sette den ikke-kommersielle musikken og film inn i en annen kontekst. I 2016 lanserte Eric et skriveprosjekt sammen med Buró-Buró som produserer en liten utgivelse om lyd og musikk, og hvilken innvirkning det har på samtidskulturen.

French Lebanese Eric Namour, born 1976, is an independent music curator and producer based in Mexico City. After 8 years in London working under [no.signal] and Sottovoce, in 2010 he setup elnicho in Mexico through which he organises experimental music series in various institutions and museums. His interest is on promoting and disseminating adventurous and new music to a wider and diverse audience, re-contextualising and creating an appropriate setting for other type of non commercial musics and moving image. In 2016, he launched an editorial project in collaboration with Buró-Buró producing small publications on sound and music and its influence on contemporary culture.

08.03 – 13:00
Samtale: Las Libretas
08.03 – 13:00
Talk: Las Libretas
Tweet This   Share this on Facebook