Harald Jordal Johannessen

Harald Jordal Johannessen, født i 1995, er en komponist fra Stor-Elvdal. Han arbeider tett på utøvere for å skape musikk i forskjellige sjangre og uttrykk. Ofte med elektroniske eller teatralske elementer. Harald spiller også gitar/laptop i ulike situasjoner, spesielt soloprosjektet hans. Når han komponerer er Harald interessert i å sidestille kompleksitet og enkelhet. Gjerne ved å la de operere side om side i de ulike mediene til hvert verk. Musikken hans har blitt fremført rundt om i Europa, inkludert en nordisk/baltisk soloturné. Dette året avslutter han bachelorstudier i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Harald Jordal Johannessen born 1995, is a composer from Stor-Elvdal, Norway. He works closely with performers to create music of different genres and expressions. Often with elements of electronics or theatre. Harald also plays guitar/laptop in different situations, most notably his solo project. When composing, Harald is interested in juxtaposing complexity and simplicity, by letting them operate side by side in the medias of each piece. His music has been performed throughout Europe, including a Nordic/Baltic solo tour. This year he will finish his bachelor studies in composition at The Norwegian Academy of Music in Oslo.

07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook