Icaro Zorbar

Den colombianske kunstneren Icaro Zorbar arbeider med spørsmål knyttet til det å være et menneske. For å navigere gjennom denne eksistensielle labyrinten komponerer han fortellinger som han kaller "assisterte installasjoner": utførelsen av disse blir reinkarnasjoner av utgått teknologi som bekrefter ustabile fysiske og soniske analogier. Begrensninger, tyngdekraft, elektrisitet, triks og skrøpelighet opererer på samme tid. Verkene hans ligger et sted mellom kunst, maskiner og spill som består av skjermer, science fiction og speilinger. Icaro Zorbar har en master i visuell kunst fra Universidad Nacional de Colombia og en mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Foto: Daniela Quintero

Columbian artist Icaro Zorbar works with questions regarding the nature of being a human being. In order to navigate this existential labyrinth, he composes narratives as assisted installations: performed these become reincarnations of obsolete technologies, affirming the unstable physical and sonic analogies where limitations, gravity, electricity, tricks and fragility operate at the same time. His work lies somewhere between works of art, machines, and games consisting of screens, science fiction, and mirrorings. Icaro Zorbar has a Master in Visual Arts from Universidad Nacional de Colombia and a Master in Fine Arts from Kunsthøgskolen i Bergen.

Photo: Daniela Quintero

07.03 – 18:00
Utstillingsåpning: Icaro Zorbar –
Shaping Lines
07.03 – 18:00
Exhibition Opening: Icaro Zorbar –
Shaping Lines
Tweet This   Share this on Facebook