Ingar Bergby

Ingar Bergby er kjent for sin evne til å skape et varmt klangbilde av samtidsmusikk. Hans mangeårige samarbeid med Arne Nordheim ga stor inspirasjon til utforming av samtidsmusikk. Bergby arbeider etter Nordheims motto «og alt skal synge!» Gjennom sitt engasjement i samtidsmusikkensensemblet BIT20 fra 1991 til 2002, sto Bergby bak tallrike plateinnspillinger og urframføringer. Sammen opptrådte de blant annet på Agorafestivalen ved IRCAM-senteret i Paris, Barbican Centre i London, Musikfestival i Bremen, Musica festival Strasbourg, Ultimafestivalen og Festspillene i Bergen. Bergby er godt kjent med det moderne repertoaret, og arbeider stadig med nyskrevet musikk.

Foto: Benjamin A. Ward

Ingar Bergby is known for his ability to create a warm sound image of contemporary music. His long-standing collaboration with Arne Nordheim gave great inspiration to the design of contemporary music. Bergby works according to Nordheim's motto "and everything will sing!"

Through his involvement in the contemporary music ensemble BIT20 from 1991 to 2002, Bergby stood behind numerous recordings and performances. Together they performed at the Agora Festival at the IRCAM Center in Paris, the Barbican Center in London, the Music Festival in Bremen, the Musica festival Strasbourg, the Ultima Festival and the Bergen International Festival. Bergby is well acquainted with the modern repertoire, and constantly works with newly written music.

Photo: Benjamin A. Ward

08.03 – 18:00
SFMK: Clapperton, Matre, Ulvo
08.03 – 18:00
SFMK: Clapperton, Matre, Ulvo
Tweet This   Share this on Facebook