Jenny Berger Myhre

Jenny Berger Myhre er en ung norsk kunstner med et bredt kunstnerisk uttrykk. Etter å ha arbeidet med både lyd og bilde siden 2013, utga hun sitt første album Lint i 2017, et album som består av feltopptak, fragmenter av melodier, fuglesang, lo-fi elektronikk og datagenererte sekvenser. Med bakgrunn fra Oslos undergrunnsscene har hun en allsidig og nysgjerrig tilnærming til komposisjon, og en åpenbar forkjærlighet for the upolerte. For Borealis 2019 har hun laget et nytt verk bestående av feltopptak og funnet lyd fra Mexico by, i samarbeid med videokunstneren Manuela De Laborde.

Foto: Urte Janus

Jenny Berger Myhre is a young Norwegian artist with a broad variety of artistic expressions. Having worked with both sound and image since 2013, she released her first album Lint in 2017 consisting of field recordings, fragments of melodies, bird songs, lo-fi electronics and computer generated sequences. Coming from the DIY scene in Oslo, her approach to music making is versatile and curious, and has an apparent love for the unpolished. For Borealis 2019 she has created a new piece from field recordings and found sound in Mexico City together with video artist Manuela De Laborde.

Photo: Urte Janus

06.03 – 22:00

Notas y notas y notas...
06.03 – 22:00
Notas y notas y notas...
Tweet This   Share this on Facebook