Jenny Hval

Jenny Hval har de siste årene skapt et navn for seg selv som musiker og forfatter både i Norge og i utlandet. Tverrkunstnerlig og grensesprengende er ord som gjerne brukes for å beskrive kunsten hennes, men Jenny Hvals polyfoniske kunsterskap er i grunn en umerkbar sammenblanding av musikalske, litterære, visuelle og performative måter å uttrykke seg på. Hennes kunstneriske særpreg er synlig, tilgjengelig, og merkelig komplekst på samme tid. Hennes siste EP The Long Sleep ble gitt ut i 2018.

Norwegian artist Jenny Hval has in recent years made a name for herself as a recording artist and writer both in Norway and abroad. Multidisciplinary and transgressive are words often employed to describe her art, but Jenny Hval’s polyphonic artistry is in fact seamlessly interwoven between musical, literary, visual and performative modes of expression. Her artistic voice is altogether present, accessible and obscurely complex at the same time. Her last EP The Long Sleep was released in 2018.

08.03 21:00
Sounding Bodies
09.03 – 13:00
Samtale: Sounding Bodies
08.03 21:00
Sounding Bodies
09.03 – 13:00
Talk: Sounding Bodies
Tweet This   Share this on Facebook