Jenny Moore

Jenny Moore er en kanadisk kunstner og musiker, bosatt i London. Hennes kunstnervirksomhet er høylydt og kroppslig, og trekker på de ulike rollene hennes som sanger, dirigent, komponist, trommeslager og performance-artist. Hun spiller i dance-punk bandet Charismatic Megafauna, driver feministkoret F*Choir, og har nylig gitt ut et album for 10 stemmer og 2 trommeslagere med tittelen Mystic Business – opprinnelig et bestillingsverk for Wysing Polyphonic Music Festival. Jenny samarbeider også med en gruppe kunstnere om prosjektet Bedfellows der hun holder workshops, gjør performance og snakker om samtykke, drifter og seksualundervisning.

Foto: Kalina Pulit

Jenny Moore is a Canadian artist-musician based in London whose interdisciplinary practice is noisy and embodied, feeding on her roles as singer, conductor, composer, drummer, performance artist. She plays in the dance-punk band Charismatic Megafauna, leads feminist choir F*Choir, and has recently released an album for 10 voices and 2 drummers called Mystic Business originally commissioned for Wysing Polyphonic Music Festival. Moore collaborates with a group of artists as Bedfellows,' leading workshops, performances and talks about consent, desire and life long sex education.

Photo: Kalina Pulit

07.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 1
08.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 2
09.03 – 13:00
Samtale: Sounding Bodies
09.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 3
07.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 1
08.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 2
09.03 – 13:00
Talk: Sounding Bodies
09.03 15:00
Jenny Moore: Still Life Still Loud 3
Tweet This   Share this on Facebook