John Pigott

Jon Pigott er en kunstner, forsker og akademiker som utforsker lyd, materialer og systemer. Hans kreative praksis og forskning bygger på historier og teorier om lydkunst, kinetiske skulpturer og teknologi, samt ulike prosesser som digital produksjon og håndlagd elektronikk. Jon er ansvarlig for Artist Designer Maker-programmet på Cardiff Metropolitan University i School of Art and Design. Før han kom inn i akademia, jobbet han i musikk- og lydbransjen, hvor han bidro til å bringe mange høyprofilerte musikk- og filmprosjekter frem i lyset. Jon har utstilt og publisert arbeid internasjonalt både i solo og samarbeidskontekst.

Foto: Fleur Bence

Jon Pigott is an artist, researcher and academic whose work explores sound, materials and systems. His creative practice and research draw on histories and theories of sound art, kinetic sculpture and technology as well as various making processes including digital fabrication and hand made electronics. Jon leads the Artist Designer Maker degree programme at Cardiff Metropolitan University within the School of Art and Design. Prior to entering academia he worked in the music and audio industry where he helped bring numerous high-profile music and film projects to fruition. Jon has exhibited and published work internationally both in a solo and collaborative context.

Photo: Fleur Bence

09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
Tweet This   Share this on Facebook