Last Yearz Interesting Negro

Last Yearz Interesting Negro er performance-prosjektet til danser Jamila Johnson-Small. Koreografiene hennes gir rom for både å drømme og kjempe, og bygger en atmosfære gjennom å la ting som skaper mening få utfolde seg live. Hun jobber med video, tekst, stemme, og alltid dans, og hennes praksis innebærer alt fra å skrive og kuratere, til å tilrettelegge for samtaler og kunstnerisk utveksling. Hun samarbeider jevnlig med Alexandrina Hemsley (Project O), Fernanda Muñoz-Newome, Shelley Parker og Rowdy SS.

Foto: Alec McLeish

Last Yearz Interesting Negro is the performance project of Jamila Johnson-Small. Her choreographies are dreamspaces and battlegrounds, that build atmospheric landscapes through the live unfolding of the tensions between things that produce meaning. Working with video, text, voice and always dancing, her practice moves into writing, curating and hosting spaces for conversation and artistic exchange. She collaborates regularly with Alexandrina Hemsley (Project O), Fernanda Muñoz-Newome, Shelley Parker and Rowdy SS.

Photo: Alec McLeish

08.03 – 21:00
Sounding Bodies
Samtale: Sounding Bodies
08.03 – 21:00
Sounding Bodies
09.03 – 13:00
Talk: Sounding Bodies
Tweet This   Share this on Facebook