Liminar

Liminar holder til i Mexico by og er et ensemble på opptil 15 musikere som dekker et bredt spekter av instrumenter og tradisjoner. De har vært en av drivkreftene bak den kreative eksplosjonen som for øyeblikket finner sted i det meksikanske musikkmiljøet. Liminar har et eventyrlystet repertoar, og eksperimenterer med utradisjonellle konsertformer. Ensemblet utforsker stadig ulike måter å bruke rom på, det mikrotonale og uvanlig intrumentering. Liminar gjorde nylig et prosjekt med kunstneren Carlos Amorales for Venice Biennale og en rekke konserter for å hylle Luigi Nono, i anledning 50-årsjubileet til 1968.

Liminar, a modular ensemble of up to 15 musicians covering a wide range of instruments and traditions, has been one of the driving forces behind the creative explosion currently taking place in the Mexican music scene. Liminar stands for adventurous programming, often on the limits of the normal concert form. Spatialization, microtonal explorations and unusual instrumentations are all part of the ensembles everyday resources. Recent highlights included a project with artist Carlos Amorales for the Venice Biennale and a series of concerts around the figure of Luigi Nono, on the occasion of the 50th anniversary of '68.

06.03 – 19:00
Åpningskonsert: Bergen <->
Ciudad de México
06.03 – 19:00
Åpningskonsert: Bergen <->
Ciudad de México
Tweet This   Share this on Facebook