Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Mai Veronica Lykke Robles Thorseth er en av grunnelggerne av Wrap – et tverrfaglig prosjekt i Bergen. Selv er hun danser innenfor det eksperimentelle feltet, og jobber vanligvis under aliaset thud! moving endangered spaces. Veronica lager kunst for barn og voksne, skriver om dans, og er en en aktiv del av utviklingen av det bergenske dansemiljøet, spesielt gjennom sitt samarbeid med Bergen Dansesenter. Veronica lager for det meste danseinstallasjoner og stedspesifikke, eller stedssensitive verk. Hun lar seg inspirere av utryddningstruede rom – der rom kan tolkes både som fysiske steder, situasjoner eller hendelser. Hennes kunstneriske krumspring den siste tiden har involvert Leo Preston, Ingvill Espedal og Elisabeth Breen Berger.

Foto: Laimonas Puisys

Mai Veronica Lykke Robles Thorseth co-founded Wrap, an interdisciplinary project in Bergen. She is an experimental dance artist, and usually works under the alias thud! moving endangered spaces. Veronica makes art for young children, and adults, she writes about dance and is an active participant in the development of the Bergen dance scene, particularly through collaborations with Bergen Dansesenter. Veronica mainly makes danće installations and site specific, or site sensitive work. She is inspired by endangered spaces - space as both a physical place, situations and incidents.
Recent artistic ventures have been with Leo Preston, Ingvill Espedal and Elisabeth Breen Berger.

Photo: Laimonas Puisys

09.03 – 14:00
Speaker Park #1
09.03 – 15:00
Speaker Park #2
09.03 – 16:00
Speaker Park #3
09.03 –14:00
Speaker Park #1
09.03 – 15:00
Speaker Park #2
09.03 – 16:00
Speaker Park #3
Tweet This   Share this on Facebook