Manuela De Laborde

Ved første øyekast er Labordes arbeid estetisk og oppløftende, men formålet er dypt konseptuelt. Kunstnerens arbeid dreier seg om å søke, lokalisere og isolere konseptene som er konstruert rundt materielle elementer. Ved at elementene blir tatt fra hverandre, regenererer Laborde bildet og plasserer de i nyformede virtuelle rom. Laborde er en del av det treårige programmet Conditional Cinema til Oberhausen Film Festival (2018-2020). Filmene hennes har vunnet mange priser: 20th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil (17), Winnipeg WNDX – Best International Short (16), 25fps F Zagreb – Grand Prix (16), IFF Rotterdam – Tiger Shorts (17), New Directions MoMa + FSLC (17), Generator Projects (12).

To the eye, Manuela De Laborde’s work carries aesthetic claims of pleasure, yet it’s purpose is deeply conceptual. Her work evolves around a search to locate and isolate the concepts that are constructed around tangible elements. By stripping elements, Manuela regenerates the image and positions it in newly formed, virtual spaces. She is currently part of the triennial program Conditional Cinema at Oberhausen Film Festival (2018-2020). Her films have won several prizes: 20th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil (17), Winnipeg WNDX - Best International Short (16), 25fps F Zagreb - Grand Prix (16), IFF Rotterdam – Tiger Shorts (17), New Directions MoMa + FSLC (17), Generator Projects (12).

06.03 – 19:00
Åpningskonsert: Bergen <->
Ciudad de México

06.03 – 22:00
Notas y notas y notas...
06.03 – 19:00
Åpningskonsert: Bergen <->
Ciudad de México

06.03 – 22:00
Notas y notas y notas...
Tweet This   Share this on Facebook