Marcelo Toledo

Den argentinske komponisten Marcelo Toledo er bosatt i New York. Han har så godt som eliminert den tradisjonelle statusen til tonehøyde og harmoni, for å kunne fokusere på en ny sonisk materie. Denne innsikten kommer fra hans forskning på alle orkesterets instrumenter. Tonehøyde, klang, tekstur og støy ender opp som en ny sonisk enhet som nesten har en biologisk utvikling –  dette er kjernen i Marcelos komposisjonelle interesse. Marcelos verk har blitt bestilt av mange europeiske, nordamerikanske og latinamerikanske ensembler, museer, institusjoner, samtidsmusikkfestivaler og radiostasjoner. Marcelo jobber som assisterende professor i musikk ved Columbia University.

Foto: Erika Kuciw

New York-based Argentinean composer Marcelo Toledo has almost completely eliminated the traditional importance given to pitch/harmony in order to focus on a new aural matter which is the product of his personal research on all the instruments of the orchestra. Pitch, timbre, texture and noise arrive at a new sonic entity that evolves almost biologically and is at the center of his compositional interest. Toledo's work has been commissioned by many European, North American, and Latin-American ensembles, museums institutions, new music festivals and radio stations. Marcelo works as an Assistant Professor of Music at Columbia University.

Photo: Erika Kuciw

06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
Tweet This   Share this on Facebook