Mari Kvien Brunvoll

Mari Kvien Brunvoll, født 1984, er en komponist og musiker som bor i Bergen. Hennes mange stilistiske referanser spenner fra norsk og global folkemusikk til samtidsmusikk, og fra jazz til elektronika. Hun har en unik lyd og bruker elektronikk og stemme-sampling på ulike måter for å skape perkusjon, støy, kor, basslinjer og andre effekter. Hun spiller ofte kalimba, siter eller andre små instrumenter. Hennes selvbetegnede soloalbum ble utgitt i 2012 (Jazzland Rec). Siden da har hun gitt ut 9 album med ulike prosjekter, som duo-prosjektet med Stein Urheim, bandet Building Instrument, og med duoen Kvien & Sommer.

Foto: Mari Kvien Brunvoll

Mari Kvien Brunvoll, born in 1984, is a composer and musician living in Bergen. Her many stylistic references range from Norwegian and world folk, to contemporary music, and from jazz to electronica. Her unique sound uses electronics and voice-sampling in various ways, to create percussion, noise, chorus, bass lines and other effects, and she often plays kalimba, zither and other small instruments. Her self-titled solo album was released in 2012 (Jazzland Rec). Since then she has released 9 albums with her various projects, like the duo project with Stein Urheim, the band Building Instrument, and with the duo Kvien & Sommer.

Photo: Mari Kvien Brunvoll

09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
Tweet This   Share this on Facebook