Marisol Jiménez

Marisol Jiménez er en komponist, utøver og en tverrfaglig kunstner fra Guadalajara i Mexico som for øyeblikket er bosatt i Berlin. Arbeidet hennes uttrykker en intens fascinasjon over den taktile prosessen å skape lyd, et samspill av entropi i det strukturerte musikalske maskineriet som får det primære til å kollidere med det teknologiske for å søke kraftige sanselige og dyptloddende energier. Marisol sitt samlede arbeid inkluderer en rekke elektroakustiske verk, samt lyd- og mediainstallasjoner. De fleste av hennes akustiske, elektroniske og blandede mediaverk involverer selvlagde lydskulpturer, funnede objekter og innsamlet lydmateriale fra egne feltopptak.

Foto: Daniel Puig

Marisol Jiménez is a composer, performer and multidisciplinary artist from Guadalajara Mexico currently residing in Berlin. Described as “Fashioning a deep primeval musical discourse.” Her work expresses an intense fascination with the tactile process of creating sound, an interplay of the entropic within the structured musical machinery colliding the primeval with the technological to seek forceful sensuous and visceral energies. Her output includes numerous acoustic and electroacoustic works as well as sound and intermedia installations. Most of her acoustic electronic and mixed media works involve self made sound sculptures, found objects and collected sound materials from her own field recordings.

Photo: Daniel Puig

06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
Tweet This   Share this on Facebook