Ørjan Matre

Ørjan Matre er en norsk komponist, bosatt i Bergen. Selv om han har skrevet verk for mange forskjellige ensembler, fra solo-verk til kammer eller kor-verk består en stor del av hans produksjon av verk for større ensembler og orkester.

Bilde: Siv Mannsåker

Ørjan Matre is a Norwegian composer, living in Bergen. Although his list of works includes pieces for many different types of ensembles, from solo pieces to chamber or choir pieces, it is largely dominated by works for large ensembles and orchestras.

Photo: Siv Mannsåker

08.03 18:00
SFMK: Clapperton, Matre, Ulvo
08.03 18:00
SFMK: Clapperton, Matre, Ulvo
Tweet This   Share this on Facebook