Øyvind Torvund

Øyvind Torvund, født 1976 er komponist, har studert i Oslo og Berlin, og spilt gitar i rockeband og improvisasjonsgrupper. Musikken hans er satt sammen av ulikt materiale og inkonsekvent tilnærming: Lyder fra rock og dagliglivet eller naturen, satt inn i kammermusikken; enkelhet i en kompleks kontekst; improvisasjon i sameksistens med nøyaktig notasjon; musikk kombinert med film eller projeksjoner; alvor satt opp mot humor. Øyvind ble i 2016 nominert til Nordisk Råds Musikkpris.

Foto: Dimitri Djuric

Norwegian composer Øyvind Torvund born 1976, played guitar in rock and improvising groups alongside regular musical studies in Oslo and Berlin. His music assembles disparate materials and inconsistent attitudes: sounds from rock or from everyday life (or nature) occurring in chamber music, simplicity in a complex context, improvisation coexisting with exact notation, music combined with film or projections, and seriousness in counterpoint with humour. Øyvind was nominated for Nordic Council Music Prize in 2016.

Photo: Dimitri Djuric

06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
06.03 19:00
Åpningskonsert:
Bergen<–>Ciudad de México
Tweet This   Share this on Facebook