Reality-based Audio Workshop

Reality-based Audio Workshop er en gruppe bestående av fremtredende norske og internasjonale kunstnere som i stor grad benytter felt-opptak i sin praksis. De søker å utforske forholdet mellom lyd og virkelighet i vår tid. Gjennom bruk av avansert opptaks-teknologi og alt fra undervanns-mikrofoner til surround-opptak dokumenterer de et utvalgt sted for så å improvisere frem et lydverk. Deltagende kunstnere er Signe Lidén, Alexander Rishaug, Bodil Furu, Rune Søchting, Yngvild Færøy, Jiska Huizing, Siri Austeen, Joakim Blattmann, Espen Sommer Eide og Ernst Karel.

Reality-based Audio Workshop is a group comprising of accomplished artists from Norway and internationally attempting to re-think the relationship between sound and reality in our time. The artists all use field recording as the core of their artistic activities, and approach a site armed with advanced recording technology from hydrophones to surround sound microphones. The recordings are then improvised and mixed collaboratively into a sound work. Participating artists are Signe Lidén, Alexander Rishaug, Bodil Furu, Rune Søchting, Yngvild Færøy, Jiska Huizing, Siri Austeen, Joakim Blattmann, Espen Sommer Eide and Ernst Karel.

10.03 – 12:30
Reality-based Audio Workshop: Mongstad
10.03 – 12:30
Reality-based Audio Workshop: Mongstad
Tweet This   Share this on Facebook