Roar Sletteland

Roar Sletteland er produsent og altmuligmann i Bergens samtidskunstfelt, spesielt innen musikk, scenekunst og lydkunst. Konstruerer lydutstyr, musikkinstrumenter og robotikk til egne og andres prosjekter. Driver det eksperimentelle operakompaniet Ursus produksjoner sammen med Lena Buchacz og Sigurd Fischer Olsen. Var daglig leder av Bergen senter for elektronisk
kunst i perioden 2003-07 og er ofte å finne ved den overfylte elekronikkbenken der. Er også en ivrig bruker av kunsthuset Wrap. Arrangerer konserter i konsertserien Utmark, av og til også i nyMusikk Bergen og konsertserien Avgarde. Var en av grunnleggerne av Lydgalleriet i 2005, og har vært i styret der siden 2012.

Foto: Line Skien

Roar Sletteland is a producer within the contemporary arts field in Bergen who especially works with music, performing arts and sound art. He creates music equipment, music instruments and robotics for his own or others projects. Sletteland is in charge of the contemporary opera-company Ursus-Produksjoner alongside Lena Buchacz and Sigurd Fischer Olsen. He was the Head of The Bergen Center for Electronic Arts from 2003 until 2007. He arranges concerts in the concert series Utmark as well as sometimes within nyMusikk and Avgarde. He is one of the founders of Lydgalleriet in 2005 and has been on the board since 2012.

Photo: Line Skien

09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
09.03 14:00
Speaker Park #1
09.03 15:00
Speaker Park #2
09.03 16:00
Speaker Park #3
Tweet This   Share this on Facebook