Agnes Hvizdalek

Arrangementer:
Borealis Ung Komponist

Som sanger og improvisasjonsmusiker utforsker Agnes Hvizdalek samspillet mellom intuisjon og refleksjon, mellom individet, det kollektive og omverdenen. Som deltager i Borealis Ung Komponist skal hun for første gang lage musikk som fremføres av andre enn henne selv. Hun har fra tidlig i karrieren vært opptatt av eksperimentell musikk, og av stemmen som instrument, noe som preger hennes abstrakte vokalmusikk. Agnes har turnert internasjonalt som utøver, tatt kurs i komposisjon, improvisasjons- og samtidsmusikk ved University of Music and Performing Arts Vienna, og studert ulike aspekter ved organisert lyd, fra kultur- og sosialantropologi til fonetikk, musikkvitenskap og ledelse. Agnes ble født i Østerrike, og flyttet til Norge i 2008.

Foto: Thor Brødreskift

Artist nettside