Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi er en kunstner utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen samme sted fra 2010.  Arbeidene hennes kan beskrives som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte, og med en spesiell interesse for teknologi og tid, menneskelig eksistens, overlevelse eller adferd. I de senere år har hun utforsket disse temaene gjennom flere videoarbeider.

Anne Marthe har stilt ut i mange deler av Norge og internasjonalt. Flere av arbeidene hennes er innkjøpt av KODE, Bergen kommune, Stavanger Kunstmuseum samt KORO og Vestland fylkeskommune. Hun var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet Videokunstarkivet, et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. Hun har tidligere jobbet ti år ved Bergen senter for elektronisk kunst, og fra 2020 er hun styreleder for Atelier Nord i Oslo. 

Artist nettside