Dániel Péter Biró

Dániel Péter Biró er professor i komponering ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. I de siste 20 årene har han med sitt komponerings-arbeid adressert problemstillinger rundt historisk lytting og forståelse. På denne måten blir det å komponere et slags sonisk-arkeologisk arbeid for Dániel; en oppdagelse av kompleksiteten i lyd som et ustabilt, mangfoldig kultur-objekt, en avduking av lag av historie og mening. Samtidig eksisterer komponering som skapelse av nye kontekster for lyd. I denne motsetningen ble verket Vayaal Moshe (And Moshe Ascended) skapt. I dette verket er alle de musikalske parametrene, tonene, rytmene og dynamikkene basert på én enkelt linje fra den Hebraiske Bibelen (Mosebok Kapittel 24:15): "Og Moses gikk opp til fjellet, og skyene dekket over fjellet."

Dániel har studert rundt om i Europa, USA, og i Israel, før han tok sin doktorgrad ved Princeton University i 2004. Han har laget bestillingsverk til prominente musikere, ensembler og festivaler, og han har blitt prisgitt med blant annet Gigahertz Production-prisen fra The ZKM-Center for Art and Media i 2010 og Guggenheim Fellowship i 2017. Med sitt arbeid, som har blitt fremført over store deler av verden, søker han en forståelse av historie gjennom musikalsk materiale.

Foto: Linda Sheldon

Artist nettside