Det Elektriske Korps

Det Elektriske Korps (DEK) er et anti-marsjerende korps bestående av musikanter som spiller på håndmalte bærbare trommemaskiner som sammen blir et kollektivt lydsystem. Korpset baserer seg på en flyktig medlemsmasse av forbipasserende og fastere deltakere. I motsetning til et konvensjonelt korps har DEK kun en kortvarig aspirantperiode hvor man får opplæring i trommemaskinens intuitive grensesnitt og samspill før man er klar til å valse inn i Livets Dans.

DEK er en del av Samvær Under Tilsün, et konglomerat av improvisert hardware friform tekno, augmentert bordtennis med livet™ som innsats, maskinbroderi, lefser, te og snurrende lydsystem i undulerende kombinasjon.

Foto: Einar Goksøyr Åsen

Artist nettside