Dylan Robinson

Arrangementer:

Dylan Robinson er en kunstner og skribent, og forskningsprofessor i urbefolknings-kunst for the Canada Research Chair på Queen's University. Han er forfatter av Hungry Listening (University of Minnesota Press, 2020) som tar for seg urbefolkning og koloniale former for lytting. Dylan forsker for tiden på det materielle og soniske livet til forfedre av urfolk som vist og oppbevart av museer, og reparative kunstneriske praksiser som adresserer disse forfedrenes museums-oppbevaring. Andre publikasjoner inkluderer samarbeids-samlingene Music and Modernity Among First Peoples of North America (Wesleyan University Press, 2019) og Arts of Engagement: Taking Aesthetic Action In and Beyond the Truth and Reconciliation Commission of Canada (Wilfred Laurier University Press, 2016).