Marshall Trammell

Marshall Trammell er en eksperimentell arkivar, perkusjonist, dirigent og komponist. Hans estetikk og aktivisme er sentrert rundt sosial endring, og produserer nye lokale og globale systemer som omfavner kollektiv improvisasjon – verktøy som skaper bevegelser mot post-kapitalistiske forestillinger. Marshall sitt arbeid bruker også politisk-estetisk teori, data, kartlegging, og kunstneriske og musikalske samarbeid til å tenke annerledes og til å finne tilbake til samarbeid i samfunnet. Marshalls forskningsstrategier innen musikk er en politisk opptreden-basert pedagogisk plattform for kroppsliggjort sosial rettferdighet, organisasjons-strategi og alternativ infrastrukturutvikling. Gjennom en omfattende karriere har Marshall samarbeidet med en rekke musikere, blant annet Raven Chacon, Ingebrigt Håker Flaten, Dohee Lee, Lisa Harris og David Murray.

Foto: Agatha Urbaniak