Det Elektriske Korps

Det Elektriske Korps (DEK) er et anti-marsjerende korps bestående av musikanter som spiller på håndmalte bærbare trommemaskiner som sammen blir et kollektivt lydsystem. Korpset baserer seg på en flyktig medlemsmasse av forbipasserende og fastere deltakere. I motsetning til et konvensjonelt korps har DEK kun en kortvarig aspirantperiode hvor man får opplæring i trommemaskinens intuitive grensesnitt og samspill før man er klar til å valse inn i Livets Dans.

DEK er en del av Samvær Under Tilsün, et konglomerat av improvisert hardware friform tekno, augmentert bordtennis med livet™ som innsats, maskinbroderi, lefser, te og snurrende lydsystem i undulerende kombinasjon.

Foto: Einar Goksøyr Åsen

Fredrik Rysjedal

Fredrik Rysjedal er en tegneserieskaper bosatt i Bergen, som fokuserer på selvpublikasjoner og performativ tegneseriekunst. Han lager både dokumentarisk og fiksjonelt arbeid, men liker også å lage eksperimentelle animasjoner i tillegg til et mer tradisjonelt narrativ. Fredrik har en doktorgrad i design fra Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, hvor han hadde fokus på bruk av bevegelige bilder i digitale tegneserier. I sine tegneserie-opptredener viser han tegneserier live i takt med at han leser opp og blir akkompagnert av musikere. Han har blant annet opptrådt på Den Nationale Scene i Bergen med verket Psst! i 2019 – en scenisk konsert for barn med perkusjon, musikk og video, i samarbeid med Øyvind Skarbø og Øyvind Hegg-Lunde. Han laget også animasjoner for projeksjon og performance til verket Hans og Grete på Bergen Nasjonale Opera i 2017, i regi av James Bonas. Fredrik har en sentral rolle i fanzinemiljøet i Bergen og er en av initiativtakerne bak Bergen Art Book Fair.

Foto: Klara Sofie Ludvigsen