TCFX

TCFX er en programvare som opptrer på egen hånd gjennom maskin- og forsterknings-læring. De ulike verdenene, landskapene og objektene er designet og programmert av Lars Holdhus, og programvaren er innstilt slik at den bestemmer sin egen rute gjennom de ulike verdenene.

Samtidig som den navigerer gjennom ulike verdener fremfører den også ulike musikalske komponenter som skaper en unik sammensetning hver gang du setter programvaren i bevegelse. De ulike scenene og verdenene består av digitalt bearbeidede bilder og fotografier tatt av Lars Holdhus gjennom et tidsspenn på mer enn ti år. Disse bildene er bygd inn i scener med 3D-skanninger av hans nåværende hage eller nærliggende skog. TCFX er under konstant utvikling og målet for programvaren er å skape et alternativ til turnering, noe som vil gi et betydelig mindre økologisk fotavtrykk. Den første versjonen av TCFX premierte på Henie Onstad Kunstsenter og den andre versjonen ble presentert på HKW. Hver versjon av programvaren har sine gjentakelser, forandringer og utviklinger avhengig av hvor den skal ha sin neste performance.

Foto: Matthijs Diederiks

Artist nettside