Tim Hodgkinson

Tim Hodgkinson (f. 1949) har en bakgrunn i sosialantropologi, og fra 1968 tilbrakte han ti år i et band hvor de laget musikk som kombinerte populær- og høykultur-elementer inn i et Marxistisk rammeverk. Paradoksalt var det den frie improviseringen som dyttet Tim mot å utforske lyd og å utvikle et personlig språk som han kunne ta med seg inn i komponering. På 90-tallet dro Tim på mange turer til Siberia for å arbeide både med musikere og rituelle spesialister. Dette inspirerte han til å grunne arbeidet sitt i sin egen relasjon til verden.

Et parallellt møte med rumensk spektralisme åpnet han opp for nye måter å både tenke og realisere komposisjonelle strukturer på, gjennom et mer direkte arbeid med lyd. Tim anser det som et sant privilegium å ha få levd i en tid hvor innspillings-teknologi har tatt musikken inn i dramatisk nye veier og redefinert komposisjon, stemmebruk og stilistiske prosesser.

Foto: Yumi Hara

Artist nettside