Astrid Groseth

Astrid Groseth er en danser, koreograf og spesialpedagog. Hennes kunstnerskap består av dansekunst, koreografi, tekst, og kunstnerisk ledelse av tverrfaglige verk. Virket er farget av utdanningen og arbeidserfaringen til Astrid, som krysser faggrensene. I sjangeroverskridende samarbeid finner hun et mulighetsrom, hvor hun legger til rette for at alle involverte for å benytte ressursene sine. Prosessen fram mot resultatet, får helt og holdent forme hvordan forestillingene blir. Hun er utdannet ved blant annet Den norske balletthøyskole der hun mottok en bachelor i samtidsdans og pedagogikk og ved NTNU der hun tok en master i rådgivningspedagogikk. I 2021 har Groseth startet Strand kunstnerresidens, som er initiert, ledet og driftet av henne selv. Residensen er fysisk plassert på Groseths bo- og arbeidssted i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Visjonen til Astrid, som dermed også kunstnerresidensen er forankret i, er å ha en kunstpraksis med dyp respekt og ydmykhet for naturen, et sterkt fokus på likeverd, diplomati, demokrati, og at kunsten kan speile livets omskiftelighet.