Astrid Solberg

Astrid Solberg
Arrangementer:

Borealis Ung Komponist

Astrid Solberg er komponist og utøver fra Oslo. Som komponist arbeider hun ofte konseptuelt, i grenseland til performance-kunst og instrumental-teater. Som utøver er hun aktiv både i andre kunstneres prosjekter, og i eget materiale gjennom video, og som live-utøver. Maktforhold og feminisme i musikk og kunst opptar henne, og hun har også stor interesse for og fokus på internettkultur, mental helse og hunder. Nå fokuserer arbeidet hennes seg rundt video, og koreografiske og visuelle elementer i forskjellige uttrykk og former. Hennes kritiske syn på kunstfeltet og tendenser i samfunnet kommer gjerne til syne gjennom bruk av satire og humor.  Astrid er i år utvekslingsstudent ved Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Stuttgart, og fullfører høstsemesteret 2021 bachelor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Hun deltar i Borealis Ung Komponist frem til mars 2022.

Foto: Thor Brødreskift / Borealis