Dora Poni J. Loro

Dora Poni J. Loro er utdannet sosionom, og arbeider som barnevernskurator i barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Hun har mastergrad i barnevern, og videreutdanning i traumebevisst omsorg, barnevernsarbeid etter avdekking av vold og overgrep, og samtaler med barn. Dora har mange års erfaring innen flerkulturelt arbeid, selvhjelpsarbeid med fattigdom og sosial ekskludering i Norge, samt erfaring innen prosjekt-koordinering, ledelse, og veiledning. Hun er sertifisert ressursperson i forebyggende arbeid mot helseskadelige praksiser som kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og tvangsekteskap, og er kurset i Transformational Leadership for Sustainability. Dora er tobarnsmor og engasjerer seg sterkt som aktivist innen Empowerment-arbeid med kvinner og ungdom, og temaer relatert til migrasjon, sosial inkludering og samfunnsdeltakelse. Dora står støtt med kjærlighet, verdighet og styrke, og utnytter sitt fulle potensiale for seg selv, og andre.

Foto: Inger Paulsen