Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen er en multidisiplinær kunstner og musiker fra Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. Hun arbeider med performance, tekstil, installasjon og tekst, nesten alltid koblet til lyd og lydutøvelse. Elina har sin bakgrunn i kunst og film, og ble i 2015 utnevnt til Årets unge kunstner ved den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Siden da har hun vært med i en rekke gruppeutstillinger og performance-programmer. Elina sitt kunstneriske arbeid er tett knyttet opp mot hennes norske og samiske tilhørighet. Møtet mellom det norske og samiske i hennes egen familie blir et bilde på maktrelasjonene som hjemsøker vårt samfunn som helhet. Dette intime blikket på samfunnet blir i hennes arbeider en plattform for å utforske temaer knyttet til identitet og utenforskap. I lydarbeidet kombinerer hun ofte stemmebruk med feltopptak, elektronikk og selvbygde instrumenter for å skape lydlige rom som legger seg et sted mellom virkelighet og fantasi. Det er lydens emosjonelle og narrative egenskapene som interesserer henne, og hvordan den kan fungere som en tidsmaskin, som får tiden til å kollapse og setter både fremtid og fortid i bevegelse.

Foto: Lucas Leonardo Ibanez-Fæhn