Emilie Wright

Emilie Wright
Arrangementer:

Emilie Wright er en kunstner og komponist fra Melbourne, Australia og bor for tiden i Bergen. Deres praksis opererer mellom det soniske og visuelle, og utforsker historiefortelling gjennom lyd og bevegelse i rom, arkitektoniske miljøer og liveopptredener. Emilie interesserer seg for hvordan lyd former vår tilknytning til verden rundt oss, og hvordan vi oppfatter lyd når det totalt omfavner oss. Deres praksis og tankemønstre har utspring i posthumane, feministiske og skeive perspektiver, gjennom arbeid med forestillinger om offentlige, hjemlige og indre rom i forhold til kjønn, tid og legemliggjørelse. Emilie har en rekke utstillinger bak seg, i Australia, Norge og internasjonalt, og har også hatt arbeidsopphold i Danmark, Island, Tyskland og Spania.

Artist nettside
Foto: Ray Molinari