Jochem vanden Ecker

Jochem vanden Ecker er fotograf og kunstner bosatt i Antwerp i Belgia. Han har studert fotografi ved akademiet for media og design i Genk. Arbeidet hans er prosessorientert, og han jobber dokumentarisk, ofte i dialog med andre kunstnere, arkitektur og situasjoner. Vandrelyst og det nomadiske er ofte sentrale konsepter i arbeidet hans. Jochem har publisert en rekke kunstbøker, blant annet A Skydog’s Time. A Skydog’s Place (2015) og From Brown to Blue (2013).