Julien Malaussena

Julien Malaussena
Arrangementer:

Julien Malaussena er komponist, og bor og arbeider i Paris. Gjennom musikk utarbeider Julien en kategorisering og grammatisering av ulike lyders oppførsel. Dette kaller han for 'artikulert lyd-energi', og han beskriver det som noe mindre håndgripelig enn for eksempel tid, tone eller klang, og samtidig noe som er overlapper med alle disse andre kvalitetene ved lyd. Han fokuserer blant annet på graden av spenning, og retning – eller mangelen på retning, i hver enkelt lyd. Gjennom dette undersøker Julien lydens evne til å artikulere noe og å skape følelser av nærhet. Komposisjonene hans har blitt utøvd av en lang rekke med ensembler både i Frankrike og internasjonalt.

Foto: Clément Tissot