Kathrine Bauck

Kathrine Bauck er en bergensk komponist med bakgrunn fra design, grafikk og håndverk. Hun har en søkende, håndverksmessig tilnærming til komposisjon, og tenker ofte tverrkunstnerisk i sitt arbeid. Kathrine henter inspirasjon fra hendelser, språk, filosofi, fenomener, fysikk og naturlover, og musikken hennes gjenspeiler ofte undring. Kathrine er styremedlem i konsertserien Avgarde.