Maja Nilsen

Maja Nilsen bor og arbeider i Oslo som billedkunstner, scenograf og kostymedesigner. Hun arbeider hovedsakelig med collage, cut-outs, skulptur og stedsspesifikke prosjekter. I sitt arbeid er Maja interessert i hvordan folk har levd sine liv og hvordan vi i løpet av historien har prøvd å forstå verden rundt oss. Hvordan vi søker forklaringer på komplekse spørsmål og fenomener gjennom blant annet vitenskap, mytologi, religion og folketro. Hennes kunstprosjekter befinner seg ofte i grenselandet  mellom fiksjon og fakta, og hvor korrespondansen mellom mikro og makro utgjør et viktig element – hvor de store og små fortellingene møtes i spennet mellom selvbiografiske referansepunkter og poetisk drømmeverdener.

De ti siste årene har hun etablert seg innenfor scenekunstfeltet hvor hun hovedsakelig har jobbet med teater ved blant annet Trøndelag Teater, Nationaltheatret, Det Norske Teatre og Schauspielhaus Wien. Hun har også ferdigstilt flere utsmykninger, blitt innkjøpt av offentlige instanser og deltatt på utstillinger i inn- og utland.

Artist nettside